icon

آرسان

کلاستر ابری مدیریت سرویس‌ها

در سازمان های امروز، جریان داده نقش بسیار مهمی را در پیشبرد تعالی سازمان به عهده دارد. سازمانی که بتواند راحت تر و سریع تر این جریان داده را مدیریت نماید گام موثری از سایر رقبای خود فراتر نهاده است. سرویس ها به عنوان بازو و کانال ارتباطی شناخته شده جهت ایجاد این تبادل اطلاعات، مولفه ی حیاتی و اثربخش سازمان ها هستند. از این رو، نگرش به جایگاه سرویس ها و مدیریت بهینه ی آن، ارتباط مستقیم با کارایی، اثربخشی و تعالی سازمانی دارد. آرسان، یک خوشه (کلاستر) بومی مقیاس پذیر مبتنی بر ساختار ابری (Cloud Based) با معماری MicroService است که تلاش در مدیریت بهینه سرویس های سازمان دارد.

بسیاری از سرویس های سازمان های بزرگ نظیر بانک‌ها، ثبت احوال، سازمان فناوری اطلاعات، شهرداری، سازمان امور مالیاتی، وزارت خانه‌های مختلف و … به منظور استفاده از سرویس های خود، شرایطی نظیر پیش پرداخت، تضمینات بانکی، سپرده های قابل توجه و … را به عنوان پیش شرط احراز هویت و صلاحیت استفاده از سرویس ها خود قرارداده اند که میسر نمودن چنین شرایطی برای برخی مشکل ساز و برخی دیگر ناممکن است. از این رو آرسان می‌تواند به عنوان درگاه واسط، عملیات تسهیل گری و یکپارچه سازی را برای مشتریان خود در سطوح مختلف فراهم آورد. در بخش دیگر، تنوع سرویس ها و استانداردهای مختلفی که سازمان های تأمین کننده API دارند، استفاده از سرویس های متعدد را دچار چالش ساخته و لازم است همواره مصرف کننــدگان روش‌هـای مختـلف و پراکنده‌ای را جهت استفاده از سرویس ها پیاده سازی نمایند. آرسان به عنوان مدیریت سرویس ها می‌تواند کلیه این پراکندگی را مدیریت کرده و یک استاندارد واحد جهت استفاده کلیه سرویس ها ارایه نماید.

api manager دانش بنیان و بومی

[ آرسان از محصولات دانش بنیان گروه سیروان می‎‎‌باشد. ]

[ آرسان از محصولات دانش بنیان
گــــــــــروه سیــــــــــروان می‎‎‌باشد. ]

بومی api manager

آرﺳﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

به منظور ایجاد بستر مناسب جهت ارایه سرویس های سازمانی و مدیریت آن، در کلیه سازمان های کشور، صرفاً یک محصول open source به نام wso2 وجود داشته که نقش صرفاً یک ESB سنتی را ایفا می نماید. با توجه به عدم تسلط و شناخت کافی به ساختار دقیق wso2 توسط شرکت های پیمانکار (صرفا استفاده کننده هستند) و عدم آگاهی به نقاط ضعف و آسیب ها و مخاطرات امنیتی آن از یک سو، و عدم انطباق آن با ساختار های مبتنی بر فضای ابری و مقیاس پذیری افقی آن و نیاز کشور به یک محصول بومی با نگرش‌های سرعت، امنیت و کارایی، هدف و انگیزه اصلی تولید محصول دانش بنیان گردید. آرسان بر روی سکوی docker طراحی شده است تا بتواند به راحتی تبدیل به یک محصول مبتنی بر فضای ابری گردد. در لایه‌های مختلف خود دارای Load Balancer و امکانات خوشه بندی (Cluster) بوده که هر میزان دسترس پذیری (High Availability) و نیز مقیاس پذیری مورد نظررا فراهم نماید. آرسان از مقیاس پذیری افقی (Scale Out) پشتیبانی می نماید.

دلیـل نیاز حیــاتـی سـازمان‌ها به آرسان

سامانه مدیریت api بومی سامانه مدیریت api بومی

آرﺳﺎن ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺣﻞ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ؟

معماری شفاف سرویس‌ها

حذف ارتباطات سنتی و پیچیده با استفاده از ساده سازی معماری جهت مدیریت آسان ارتباطات

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ‌ﻫﺎ

ایجاد و مدیریت نوع و زمان دسترسی به سرورها و سرویس‌ها به همراه گزارش گیری جامع

تبدیل مراکز هزینه به مراکز درآمد

درآمدزایی توسط ارایه سرویس‌های یک سازمان به مشتریان و کسب درآمد مستقیم و غیر‌مستقیم

داشبورد Real-Time

داشبورد جامع و کاربردی از تمامی منابع اطلاعاتی مورد نیاز با قابلیت سفارشی سازی براساس نیاز و درخواست

پایش مستمر سرویس‌ها

امکان پایش و مانیتورینگ سرورها، سرویسها و درخواست‌ها با امکان اطلاع رسانی

صحت سنجی تطبیق SLA

محاسبه دقیق دسترس‌پذیری و میزان Uptime بودن سرویس‌ها با قابلیت ارایه گزارش جامع

ثبت وقایع

امکان ثبت لاگ‌های امنیتی، سیستم، سرور، سرویس، کاربران و غیره و امکان ارسال آن به سامانه‌های تجمیع لاگ

وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آرﺳﺎن

icon

اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ‌ﻫﺎ

icon

ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﻠﺎک ﮐﺮدن ﺣﻤﻠﺎت DOS

icon

ویژگی Rate Limiting

icon

IP Filtering

icon

Blocklist IP و Whitelist IP

icon

Circuit Breaking

آرسان چه توانمندی هایی به سازمان شما اضافه می‌کند؟

آرسان

ایجاد درآمد مستقیم از فروش سرویس‌های خود

راه اندازی واحدهای فناور و چابک در سازمان

قابلیت مقیاس پذیری در ارائه سرویس‌ها

امضا دیجیتالی خودکار سرویس‌ها

مشاهده وضعیت کل سرویس‌ها در تلفن همراه

صحت سنجی تطبیق SLA

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ دﻣﻮی آرسان ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﯿﺮوان در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘند ...

icon

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ آرسان ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﯿﺮوان در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘند ...

icon

ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﻣﺤﺼﻮل آرسان ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﯿﺮوان در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘند ...

icon

وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎی ﮐﺎراﯾﯽ آرﺳﺎن

icon

ﻃﺮاﺣﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻌﻤﺎری Microservice

طراحی سرویس‌گرا بر اساس معماری مایکروسرویس به منظور سرویس‌دهی باکیفیت، امن و سریعتر

icon

اﺟﺮا در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺴﺘﺮ Cluster

خوشه‌بندی شده در قالب Clusterبه منظور تفکیک و گروه‌بندی منابع و اجزا

icon

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ Scalability

پشتیبانی از مقیاس پذیری خطی و ارایه هر دو ویژگی Scaling Up و Scaling Out

icon

امکان Load Balancing

قابلیت استفاده از Load Balancing به منظور حفظ توازن و تعادل بار ترافیکی

icon

Health Checking

ارایه امکان بررسی و پایش سلامت سرویس‌ها

icon

پشتیبانی از فرمت JSON و SOAP

پشتیبانی از وب سرویس‌های SOAP و REST

icon

Uptime به تفکیک سرویس

ارایه میزان دسترس‌پذیری به تفکیک سرویس‌ها

icon

ارایه امکان میانگین Response Time

میانگین پاسخ‌دهی به تفکیک سرویس در دوره زمانی